Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. ARA DEĞERLENDİRME

2.323

Karşılaştırmalı bir perspektiften baktığımızda haksız fiilin unsurları olarak adlandırılan…

Unsurlar arasındaki geçişleri ve tamamlanmamış tartışmaların bundaki rolünü inkâr etmemekle birlikte sorumluluğun bir “his” üzerinden kurulmasına da şiddetle karşı çıkıyoruz. Borç ilişkisinin kurulması hissi bir karar olmadığına göre, sözleşmeden doğan veya sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri gibi haksız fiilden doğan borç ilişkisinin de unsurları objektif olarak belirlenmeli ve hukuk güvenliği bu şekilde sağlanmalıdır. Yoksa her somut olaya göre haksız fiil sorumluluğunun sınırlarının daraltılıp, genişletilmesi kabul edilemez. Neyin tazmin edileceği de hukuken öngörülebilir olmalıdır.Sayfa 224

D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU
Üçüncü Bölüm - KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİ