Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. ARA DEĞERLENDİRME

2.323

Karşılaştırmalı bir perspektiften baktığımızda haksız fiilin unsurları olarak adlandırılan…

D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU
Üçüncü Bölüm - KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİ