Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI

I. GENEL OLARAK

1.63

Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin tarafları, “kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil…

III. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN YENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ
II. ZARAR GÖREN