Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


6. İdarenin Sorumluluğu ve Zarar Görenin Kusuru

5.87

İdarenin hukuki sorumluluğu bakımından da zarar gören kişinin davranışı dikkate alınmaktadır

5. Eşyaya Gelen Zararlarda Zarar Görenin Kusuru
D. SORUMLULUĞUN PAYLAŞTIRILMASI