Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


6. İdarenin Sorumluluğu ve Zarar Görenin Kusuru

5.87

İdarenin hukuki sorumluluğu bakımından da zarar gören kişinin davranışı dikkate alınmaktadır(229). Yukarıda da belirttiğimiz üzere zarar Sayfa 535 görenin zarar tehlikesini bilebilecek konumda olması her zaman kusurlu Sayfa 536 sayılmasına yetmez(230). Zarar gören, zarar tehlikesinin bilincinde olsa bile, karşı tarafın bunu engelleyebilecek olmasına ilişkin haklı bir güven duyuyor olabilir. Haklı bir güven duyulan bu kişi, idare tüzel kişiliği de olabilir. Kişinin zarara uğramamak konusunda idareden haklı ve makul beklentisi daha farklı ve yoğun olur; bu nedenle de idarenin hizmet kusuruna rağmen zarar görenin davranışının nedenselliği kesecek ağırlıkta olması daha zordur. İdarenin sorumluluğunda zarar görenin idare ile sözleşmesel bir ilişkisi olmasa bile ondan haklı ve makul beklentisinin kapsamı, anonim bir özel hukuk kişisinden haklı ve makul beklentisinden farklı Sayfa 537 olacaktır. Bu nedenle idarenin sorumluluğu söz konusu olduğunda birey ve devlet arasındaki ilişki dikkate alınır(231). Bu nedenle Danıştay kararlarına baktığımızda idarenin sorumluluğunda zarar görenin kusuru ile ilgili farklı bir yaklaşımın bulunduğu tespit edilebilir. Bu bağlamda kararlarda sıklıkla atıf yapılan ve özel hukuka yabancı olan ilke “sosyal risk ilkesidir”. Danıştay kararlarında bu ilke kapsamında idarenin hizmet kusuru değerlendirilmiş, hatta uygun nedensellik bulunmamasına rağmen zararlar tazmin edilmiştir(232).

5. Eşyaya Gelen Zararlarda Zarar Görenin Kusuru
D. SORUMLULUĞUN PAYLAŞTIRILMASI