Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. ÖLÜM HÂLİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ

BK m. 53- (IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm) Ölüm hâlinde uğranılan…

C. İKİ YILLIK SÜRE
I. GENEL OLARAK