Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. TEHLİKE SORUMLULUĞU

Özel Kaynakça…

Akkayan–Yıldırım, Ayça: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde…

D. SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK