Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§7. BEDENSEL ZARAR VE ÖLÜM HÂLİNDE DENKLEŞTİRME

BK m. 55- (IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar c. Belirlenmesi)…

IV. CENAZE GİDERLERİ VE ÖLÜME KADAR ORTAYA ÇIKAN DİĞER MADDİ ZARAR KALEMLERİ
I. GENEL OLARAK