Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 25

a. Ekonomik Açıdan İlgili Özellik Şartı

Görüldüğü üzere “Kapsam belirleme kriteri 8.a”, basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış…

1. Genel Olarak
b. Nitelikli İşlemin Test Edilen Tarafının İşletme Giderlerinin Yıllık Net Satışlara Oranı Şartı