Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.87

Ev başkanının sorumluluğunu düzenleyen MK m. 369 hükmünün geniş bir uygulama alanı…

Bu sorumluluğun hukuki niteliği de oldukça tartışmalıdır(164).…

V. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU
B. SORUMLU KİŞİ: EV BAŞKANI