Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 541

Altıncı Bölüm

MANEVİ TAZMİNAT

BK m. 56- (d. Manevi tazminat) (1) Hâkim, bir kimsenin bedensel…

D. SORUMLULUĞUN PAYLAŞTIRILMASI
§1. GENEL ESASLAR