Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. FİZİKSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ

1. GENEL OLARAK

4.57

Fiziksel bütünlüğün ihlâli sonucu ortaya çıkan zarar, ölüm veya yaralanma şeklinde…

A. BİR KİŞİLİK DEĞERİ OLARAK BEDEN
2. BEDENDEN AYRILMIŞ BİYOLOJİK MADDELER ÜZERİNDE KİŞİLİK DEĞERLERİ