Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 589

B. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

6.84

Hâkimin somut olayın özelliklerini dikkate alarak manevi tazminatı belirlerken uygulayabileceği…

A. GENEL OLARAK
IV. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEVRİ