Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 589

B. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

6.84

Hâkimin somut olayın özelliklerini dikkate alarak manevi tazminatı belirlerken uygulayabileceği çeşitli hesaplama yöntemleri ileri sürülmüştür. Bu yöntemler öğretide şu şekilde sıralanmıştır(183): Hakkaniyeti esas alan klasik yöntem, çizelge yöntemi, somut olay/emsal kararların karşılaştırılması yöntemi, ekonomik analiz yöntemi ve son yıllarda oldukça taraftar toplayan iki aşamalı yöntem.

A. GENEL OLARAK
IV. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEVRİ