Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. Kapsam Belirleme Kriterleri(35)

1. Genel Olarak

Nitelikli bir işlemin basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış yaklaşım kapsamında olması…

A. Nitelikli İşlemler
a. Ekonomik Açıdan İlgili Özellik Şartı