Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. MÜCBİR SEBEP

1. Genel Olarak

2.305

Mücbir sebep önlenemez bir şekilde ortaya çıkan olağanüstü ve öngörülemez bir olaydır(684). Öğretide mücbir sebebin unsurları şu şekilde de sıralanmıştır(685): Haricilik (extériorité), öngörülemezlik (imprévisibilité) ve önlenemezlik (kaçınılmazlık, irrésistibilité). Mücbir sebebin en önemli şartının önlenemezlik olduğu konusunda tartışma yoktur, diğer iki şart Sayfa 213 daha tartışmalıdır ama genellikle kabul edilmektedir(686). Kusur ise mücbir sebebin bir unsuru değildir(687). Herhangi bir dış etken nedensellik bağını kesebilir.

A. GENEL OLARAK
2. Haricilik