Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Nitelikli İşlemin Test Edilen Tarafının İşletme Giderlerinin Yıllık Net Satışlara Oranı Şartı

Kapsam belirleme kriteri 8.a’nın uygulanmasından sonra, “Kapsam belirleme kriteri…

a. Ekonomik Açıdan İlgili Özellik Şartı
c. İstisnalar