Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞART TEORİSİ

2.270

Şartların eşitliği teorisi (théorie de l’équivalence des conditions) olarak da bilinen şart teorisine göre, bir zararın meydana gelmesi bakımından zaruri olan şartlara, “onsuz olmaz şartlar”a (conditio sine qua non) dâhil olan her şart nedensellik bağını kurar(593).

2.271

Şart teorisi özellikle ceza hukuku alanında gelişmiştir(594). Şart teorisi bugün uygulandığı anlamda ilk olarak Avusturyalı Glaser tarafından ceza hukuku alanında ileri sürülmüştür(595). Bu teori daha sonra Almanya’da von Buri tarafından savunulmuştur(596). Şart teorisinde, olayın ortaya çıkmasına gerekli olan her şart onun nedenidir; bu şartlar arasında bir tercih yapmak mümkün değildir, zararın ortaya çıkmasında şartların eşitliği kabul edilir(597). Tüm bu şartlar dikkate alınır ancak sadece kusurlu bir kişinin davranışı sonucu gerçekleşen şart sorumluluğu kurar. Alman ceza hukukunda bu teori hemen kabul görmüş ve günümüze kadar da uygulanmıştır.

A. DOĞAL NEDENSELLİK
C. UYGUN NEDENSELLİK BAĞI TEORİSİ