Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞARTLARI

3.65

Organizasyon sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için zarar, hukuka aykırılık ve uygun nedensellik bağının yanı sıra bazı diğer şartlar da aranmaktadır. Bunlar, bir işletmenin varlığı, zarara işletme faaliyetinin yol açması ve işletmede adam çalıştıranın kurtuluş kanıtı getirememesidir(105).

A. GENEL OLARAK
IV. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU