Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 389

B. TEDAVİ GİDERLERİ

4.69

Tedavi giderleri fiziksel veya ruhsal beden bütünlüğünün ihlâlinde gündeme gelen…

A. GENEL OLARAK
C. BAKIM MASRAFLARI