Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 389

B. TEDAVİ GİDERLERİ

4.69

Tedavi giderleri fiziksel veya ruhsal beden bütünlüğünün ihlâlinde gündeme gelen ilk maddi zarar kalemidir. Bu kapsamda zarar gören, haksız fiil sonucu ortaya çıkan, tedavi gereği ile nedensellik bağı içerisindeki tedavi masraflarını talep edebilir.

4.70

Tedavi giderleri ilaç, doktor, ambulans, hastane masrafları, ameliyat, ameliyat sonrası fizik tedavi masrafları, medikal malzeme, psikoterapi, hastane masrafları kapsamında oda, yemek, refakatçi masrafları, pansuman, laboratuvar, görüntüleme, suni uzuv masrafları gibi masraflar olabilir(130). Yargıtay tedavi giderleri kalemleri kapsamına ilaç, pansuman, medikal malzeme gibi sadece doğrudan tedaviye bağlı giderleri sokmaktadır; bu gibi sadece doğrudan tedaviye bağlı giderler dışında tedavi sırasında yapılacak zorunlu refakatçi ve ulaşım gibi giderler de tedavi giderleri içerisinde yer alabilir(131). Öğretide bir görüş yakınlarının moral desteğine ve ziyaretine ihtiyaç duyan kişinin tedavi masraflarının kapsamına, bu ziyaretlerin hastanın moraline ve tedaviye iyi gelmesinin ispatlanması şartı ile, ziyarete gelen yakınlarının yol masraflarını da sokmaktadır(132).

A. GENEL OLARAK
C. BAKIM MASRAFLARI