Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 112

B. ZARAR GÖRENİN RIZASI

MK m. 23- (B. Kişiliğin korunması I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı) Kimse,…

A. GENEL OLARAK
1. Genel Olarak