Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 481

Beşinci Bölüm

MADDİ TAZMİNAT: TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

BK m. 51- (III. Tazminat 1. Belirlenmesi) (1)Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme…

§8. EŞYAYA GELEN ZARARIN BELİRLENMESİ
§1. GENEL OLARAK