Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Alternatiflere İlişkin Değerlendirme

Öncelikle belirtmek gerekir ki örneklere dayalı bu yaklaşımların uygulanması hem…

b. B Alternatifi
II. KAPSAM İÇİ İŞLEMLERE EN UYGUN YÖNTEM İLKESİNİN UYGULANMASI