Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. FİİLİ ZARAR-YOKSUN KALINAN KÂR

2.231

Maddi zarar fiili zararı, yoksun kalınan kâr ve kazancın elde edilememesini de kapsar.…

Fiili zarar malvarlığının aktifinde azalmayı ve pasifinde artmayı ifade eder. Yoksun…

B. ZARARIN VE MALVARLIĞI DEĞERİNİN TANIMI: FARK TEORİSİ-NORMATİF ZARAR TEORİSİ
D. KİŞİYE GELEN ZARAR-EŞYAYA GELEN ZARAR