Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KUSURUN TÜRLERİ

Özel Kaynakça…

Barlas, Nami: “Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebebiyle Sorumluluk”, Prof.…

B. SÜBJEKTİF VE OBJEKTİF KUSUR GÖRÜŞÜ
1. Genel Olarak