Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. SINIRLI EHLİYETSİZLERİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU

2.61

Medeni Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrası açıkça ayırt etme gücüne sahip küçüklerin…

B. AYIRT ETME GÜCÜNÜN VARLIĞI
D. AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI