Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. Vergi Belirliliği ve İdari Çerçeve

OECD’nin Temmuz 2022 İlerleme Raporunda, OECD Kasım 2022 “Birinci Sütun’un İdare…

Bu kapsamda ilgili hükümler 4 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, A Miktarı için…

B. B Miktarı
II. B MİKTARININ AMAÇLARI