Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ZARAR GÖRENİN KUSURU

2.312

Zarar görenin kusuru da nedenselliği kesen bir sebeptir. Zarar görenin davranışı…

3. Önlenemezlik
D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU