Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ZARAR GÖRENİN KUSURU

2.312

Zarar görenin kusuru da nedenselliği kesen bir sebeptir. Zarar görenin davranışı ile nedensellik bağını kesebileceğine kuşku yoksa da, bu davranışın nasıl bir davranış olması gerektiği oldukça tartışmalı bir konudur(699). Baskın görüş, zarar görenin ancak ağır kusurunun nedenselliği kesebileceği yönündedir(700). Bu tartışma, nedenselliği kesen bir davranışın mutlaka kusurlu olmasına gerek olup olmadığı sorusundan doğmuştur, tartışmanın detaylarına girildiğinde yine kusur unsuru ile nedenselliğin iç içe geçmesinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu konuda iki ayrı görüş savunulmuştur:

3. Önlenemezlik
D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU