Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ HÂLLER

1. Genel Olarak

5.70

Zarar görenin kusuru sorumluluk hukukunun kilit kavramlarındandır. Zarar görenin…

B. BİRLİKTE KUSUR VE ZARARI ARTTIRMAMA KÜLFETİ
2. Zarar Görenin Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması