Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. KİŞİYE GELEN ZARAR-EŞYAYA GELEN ZARAR

Özel Kaynakça

Aksoy Dursun, Sanem: Eşya Kavramı, İstanbul, 2012; Baysal, Başak: “Fransız Sorumluluk Hukuku Reformunda Sona Doğru”, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, (Ed. Baysal), İstanbul, 2017, s. 77 vd.; Ergüne, Mehmet Serkan: Taşınır Mülkiyeti, İstanbul, 2017; Dumery, Alexandre: La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, Paris, 2011; Girard, Bénédicte: Responsabilité civile extracontractuelle et droit fondamentaux, Paris, 2015; İnceoğlu, M. Murat/Paksoy, Meliha Sermin: “Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. M. 55)” Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan C. II, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt: 8, Özel Sayı, İzmir 2013, s. 1383 vd.; İyimaya, Ahmet: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, II. cilt, Ankara 1995; Porchy-Simon, Stéphanie: Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, 8. Bası, Paris, 2015; Porchy-Simon, Stéphanie: “L’harmonisation au sein de la réparation du dommage corporel à la recherche de sens”, Actes de colloque, La réparation du dommage corporel à l’épreuve de l’unification des pratiques”, Gaz. Pal. 12/2011, N. 357-358, s. 5 vd.; Tercier, Pierre: “De la distinction entre dommage corporel, dommage matériel et autres dommages”, in Festschrift Assista 1968-1978 [kıs. Dommage corporel], Genève, 1979, s. 246 vd.

C. FİİLİ ZARAR-YOKSUN KALINAN KÂR
1. Genel Olarak