Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 313

D. SONUÇLARI

3.180

Taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını yasal kısıtlamalara aykırı kullanması durumuyla karşılaşan zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kişinin bazı hakları vardır: Durumun eski hâle getirilmesi, tehlikenin giderilmesi ve/veya uğradığı zararın giderilmesidir. Tazminat talebinin tali nitelikte bir talep olduğu da unutulmamalıdır(357). Taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını yasal kısıtlamalara aykırı kullanması zarar değil de sadece zarar tehlikesi doğuruyorsa zarar gören tazminat talep edemez ancak tehlikenin giderilmesini isteyebilir(358). Tazminat talep edebilmesi için taşınmazın yasal kısıtlamalara aykırı kullanım nedeniyle bir zarar doğmuş olması gerekir.

2. Mülkiyet Hakkının Yasal Kısıtlamalara Aykırı Kullanımı ve Taşkınlık
§6. TEHLİKE SORUMLULUĞU