Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 538

D. SORUMLULUĞUN PAYLAŞTIRILMASI

5.88

Zarar görenin kusuru kurumu da yine irade özerkliği ilkesinin bir sonucudur, özgür…

6. İdarenin Sorumluluğu ve Zarar Görenin Kusuru
Altıncı Bölüm - MANEVİ TAZMİNAT