Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 538

D. SORUMLULUĞUN PAYLAŞTIRILMASI

5.88

Zarar görenin kusuru kurumu da yine irade özerkliği ilkesinin bir sonucudur, özgür birey serbest seçiminin -bu zarar verme bile olsa- sonuçlarına katlanır. Aynı ilke zarar gören açısından da geçerlidir, zarar gören de davranışının sonuçlarına katlanır. Bu nedenle, irade özerkliği ilkesinin geçerli olduğu tüm hukuk düzenlerinde, zararın tazmininde zarar görenin zarara katkısı, dikkate alınır.

6. İdarenin Sorumluluğu ve Zarar Görenin Kusuru
Altıncı Bölüm - MANEVİ TAZMİNAT