Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. SORUMLULUKTAN KURTULUŞ SEBEPLERİ

3.150

Ürün Güvenliği Tasarısı’nın 21. maddesinde sorumluluktan kurtuluş nedenleri sıralanmıştır.…

1. Emredici normlara uyulması sebebiyle hatanın meydana gelmesi.…

4. Nedensellik Bağı
IV. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU