Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 347

Dördüncü Bölüm

MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ

Özel Kaynakça…

Achtari, Annick: Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Etude en droit des obligations, Zürich, 2008; Akünal, Teoman: Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul, 1977; Altınok Ormancı, Pınar: Zararı Azaltma Külfeti, İstanbul, 2016; Atamer, Yeşim M.: “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, HPD Mayıs 2006, [Kıs. HPD 2006/6], S. 6, s. 8-37. Atamer, Yeşim M.: “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, HPD Mayıs 2006, [Kıs. HPD 2006/6], S. 6, s. 8-37; Aybay, Mehmet Erdem: Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini, İstanbul, 2013; Baycık, Gaye: Türk-İsviçre Hukukunda İşçinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 2015; Burcuoğlu, Haluk: “Haksız Eylem Sorumluluğu Çerçevesinde Bir Nesnenin Kullanım Olanağından Yoksun Kalınmasının Malvarlıksal Zarar Sayılması”, DÜHFD 1984, s. 163 vd.; Bascoulergue, Adrien:…

C. ÇEVREYİ KİRLETENLERİN VE ÇEVREYE ZARAR VERENLERİN SEBEP OLDUKLARI KİRLENME VE BOZULMADAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK
§1. GENEL OLARAK