Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 131

E. ZORUNLULUK HÂLİ

BK m. 63- (VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 1. Genel olarak) (2) Zarar görenin…

D. HAKKIN KENDİ GÜCÜYLE KORUNMASI
F. KANUNUN VERDİĞİ YETKİ