Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


G. ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL VEYA KAMUSAL YARAR

BK m. 63- (VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 1. Genel olarak) (2) Zarar görenin…

3. Özel Hukuka Dayanan Yetki
1. Genel Olarak