Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 1

GİRİŞ

Yaşam, mutlu veya mutsuz birçok tesadüfü beraberinde getirir ve kişi için çoğunlukla öngörülemez değişiklikler sunar. Bu değişikliklerin bazısı kişiyi öylesine hazırlıksız yakalar ki, kişinin o andan sonra eski yaşam düzenine dönmesi çok zor olur, hatta bu bazen imkânsızdır. Haksız fiiller mutsuz tesadüfleri çağrıştırır. Bilgi çağında bu kötü tesadüflerin sayısı da artmıştır, günümüz toplumu artık kaygılı bir toplumdur. Teknolojik gelişmeler ve çevresel etkiler karşısında kişiler yoğun bir çaresizlik duygusuyla baş başa kalmış, geleceğe ilişkin güvenlerini yitirmişlerdir. Risk toplumu (risk society) olarak da isimlendirilen bu topluluğun, umutsuzluğunu ve güvensizliğini gidermek kolay değildir, hukuk düzeni bu sorunlara çare aramaktadır. Haksız fiil hukukunun bu soruna ilişkin çözümleri temelde kusursuz sorumluluk hâllerini arttırmak veya tazmin edilebilir zarar kavramının sınırlarını, sorumluluğun kurucu unsurlarının kalıplarını zorlamak suretiyle, genişletmek yönünde olmuştur.

GENEL KAYNAKÇA*
Birinci Bölüm - GENEL ESASLAR