Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

4.24

Tazmin edilebilir zarar kavramı iki temel soru içerir: Hangi zarar ve zararın ne kadarı tazmin edilebilir? İlk soru zararın tanımına, ikinci soru ise sorumluluğun yani riskin taraflar arasında paylaştırılmasına ilişkindir. Sayfa 362 Denkleştirme kurumu ikinci soru ile ilgilidir. Tazmin edilebilir zarara ulaşmak için zararın denkleştirilmesi gerekir, zira zarar gören sadece malvarlığındaki eksilmenin karşılanmasını isteyebilir. Zararın denkleştirilmesi, zararın belirlenmesi ve tavanı hesaplama konusu ile ilgilidir ve adil bir risk paylaşımı anlayışı doğrultusunda zarar görene ne kadar tazminat ödeneceği sorunudur. Zararın denkleştirilmesi, zarar miktarının ve üst sınırın belirlenmesi için dikkate alınması gereken son derece önemli bir kurumdur.

§3. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ
II. DENKLEŞTİRMEYE KONU YARARLAR