Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

4.24

Tazmin edilebilir zarar kavramı iki temel soru içerir: Hangi zarar ve zararın ne…

§3. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ
II. DENKLEŞTİRMEYE KONU YARARLAR