Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK ZARAR KAVRAMI VE ZARARIN TÜRLERİ

2.201

Haksız fiilin diğer unsurları gibi zarar da kanunda tanımlanmamış, bu iş yargı ve öğretiye bırakılmıştır(421). Zararın tanımına göre tazmin edilebilir zararın sınırları da değişmektedir. Öğretide ağırlıklı olarak verilen zarar tanımı fark teorisine uygun olarak yapılmaktadır(422). Buna göre zarar, kişinin malvarlığında irade dışında meydana gelen eksilmedir(423). Bu tanım aynı zamanda dar anlamda zararı, başka bir deyişle sadece maddi zararı karşılamaktadır. Öğretide zarar, dar ve geniş anlamda olmak üzere iki anlamda da kullanılmaktadır(424). Geniş anlamda zarar ise manevi zararı da kapsar ve hukuken korunan maddi ve manevi varlıkların, bunlara yapılan bir tecavüzün gerçekleşmesinden önce ve sonraki hâlleri arasındaki farktır(425). Maddi zarar kişinin malvarlığı değerlerine, manevi zarar ise kişinin kişivarlığı değerlerine müdahale sonucu ortaya çıkar(426). Zarar kavramı başka açılardan da ayrıma tabi tutulmuştur ancak biz bu bölümde kanundaki temel ayrım olan maddi ve manevi zarar ayrımından yola çıkacak, diğer zarar türlerini de bu kapsamda inceleyeceğiz.

§4. ZARAR
II. MADDİ ZARAR