Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

BK m. 66- (II. Özen sorumluluğu 1. Adam çalıştıranın sorumluluğu) (1) Adam çalıştıran,…

I. GENEL OLARAK
A. GENEL OLARAK