Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. FİİL

2.74

Fiil (eylem) kişinin yapma veya yapmama şeklinde ortaya çıkan iradi davranış, olarak tanımlanmaktadır(150). Eylem, yapma şeklinde ortaya çıkabileceği gibi beklenen bir hareketi yapmama, hareketten kaçınma Sayfa 87 şeklinde de (ihmal) olabilir(151). Zarar, olumlu bir hareketle veya ihmali bir hareketle meydana gelebilir(152). İhmali hareketlere sonuç bağlanması ve haksız fiil sorumluluğunun doğması için hukuka aykırılığın varlığı gerekir. Bunun tespiti olumlu bir hareketle verilen zararlara göre daha zordur. Örneğin bir kişinin başka bir kişiye silah çekip onu öldürmesi ile hasta bir kişiye gerekli ilaçları vermeyi ihmal etmesi suretiyle öldürmesi arasında fark vardır. Yapmama fiilleri neticesinde sorumluluğun doğabilmesi için hukuk düzeninde bu yönde bir davranış yükümlülüğünün öngörülmüş olması gerekir (karş. TCK m. 83, 98)(153). Bir kişiyi belirli bir sonucu engellemekle yükümlü kılan kuralın sadece kanundan kaynaklanması da gerekmez; bu yükümlülük sözleşmeden de doğabilir(154). Örneğin bir spor merkezi ile yapılan sözleşme gereği merkezin ve ifa yardımcısı olan orada çalışan eğitmenlerin böyle bir sözleşmeden kaynaklı davranış yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Yapmama şeklinde ortaya çıkan ve sorumluluk doğuran fiillerin ihmal suretiyle icra edildiği belirtilmiş, ancak burada kullanılan “ihmal” ifadesinin kusurun bir türü olan ihmalden farklı olduğu vurgulanmıştır, zira örneğin hastasına ilaç vermesi gereken bir hemşirenin bu kasten vermemesi de söz konusu olabilir(155). İhmal sureti ile icra edilen haksız fiiller ve suçlarda esasta olumlu bir davranışla (yapma) meydana gelen bir sonuç, olumsuz bir davranışla (yapmama, hareketsiz kalma) meydana getirilmektedir(156).

I. GENEL OLARAK
III. HUKUKA AYKIRILIĞIN TANIMI VE HUKUKA AYKIRILIK TEORİLERİ