Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. HUKUKA AYKIRILIK: KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİ

A. KİŞİ VE KİŞİLİK HAKKI

6.27

MK m. 8 hükmü uyarınca: “(1) Her insanın hak ehliyeti vardır. (2) Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler”. Hak ehliyetine ilişkin MK m. 8 aynı zamanda kişi ve kişilik kavramları bakımından da temel hüküm niteliğindedir. Hak ehliyeti bakımından “kişi” (persona) ve “insan” aynıdır(49). Nitekim Sayfa 555 Medeni Kanun’un gerçek kişiler kısmının ilk maddesi olan MK m. 8’de “kişi” değil “insan” ibaresini kullanılmıştır(50). İnsan yaşadığı sürece hukuken de kişidir; bilincin tamamen ve geri dönüşü olmadan yitirilmesi gibi durumlar ancak fiil ehliyeti açısından önemli olabilir yoksa hak kaybına yol açmaz(51).

I. GENEL OLARAK
B. BK M. 56 VE BK M. 58