Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 194

II. NEDENSELLİK BAĞINA İLİŞKİN TEORİLER

A. DOĞAL NEDENSELLİK

2.267

Her olay başka bir olayın sonucudur. Kişi, doğası gereği yaşamda karşılaşılan her aksiliğin birçok nedenini düşünür. Zarara neden olan olaylar silsilesinde sebep-sonuç ilişkilerinin her biri mantıki bir nedenselliğe dayanır(587). Doğal nedensellik hukukçulardan çok filozofların ilgi alanına giren bir konu olmuştur; hukuk teknisyeni daha sonuç odaklı olduğu için bu felsefi tartışmalardan hep kendini arındırmaya çalışmıştır ancak bir fizikçiden farklı olarak onun elinde hangi olayın nedensellik zincirinde başrol oynadığını ispatlamaya yarayan deneysel yöntem de bulunmamaktadır(588).

I. GENEL OLARAK
B. ŞART TEORİSİ