Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. ÖLÜM OLGUSU

Özel Kaynakça

Akkanat, Halil: Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, İstanbul, 2004; Hetterich, Helen: Mensch und “Person” - Probleme einer allgemeinen Rechtsfähigkeit, Berlin, 2016; Lachenmeier, Pascal: Der Tod im liberalen Staat- Die Definitionsmacht des Rechts über den Todeszeitpunkt, Basel, 2008; Metin, Sevtap: Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, İstanbul, 2010; Özsunay, Ergun: “Hayatın Başlangıcına ve Sonuna İlişkin En Önemli Hukuksal Sorunlar”, Prof. Dr. Bülent Davran Anısına Armağan, İstanbul, 1998, s. 1 vd.; Özel, Çağlar: “Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler”, AÜHFD 2002, C. LI, S. 1, s. 43 vd.

I. GENEL OLARAK
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI