Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

BK m. 53- (IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm) Ölüm hâlinde uğranılan…

II. ÖLÜM OLGUSU
A. GENEL OLARAK