Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 235

III. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ

3.19

Zararın doğması, her zaman tazmin edileceği anlamına gelmez. Tazminat sorumluluğunun…

II. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ
§2. BAŞLICA KUSURSUZ SORUMSUZLUK HÂLLERİ