Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. MANEVİ ZARAR

A. MANEVİ ZARARIN TANIMI

6.53

Manevi zararın tanımı oldukça tartışmalıdır. Sübjektif görüş olarak adlandırılan…

3. Beden Bütünlüğü Dışında Kalan Kişilik Haklarının İhlâli: BK m. 58
B. MANEVİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ VE TALEP HAKKI SAHİBİ