Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. MANEVİ ZARAR

Özel Kaynakça

Bkz. Aş. VI. BÖLÜM: Manevi Tazminat

2.261

Manevi zararın tanımı oldukça tartışmalıdır. Bu tartışma manevi zarara objektif mi yoksa sübjektif mi yaklaşmak gerektiğine ilişkindir, teorilere göre de tanım değişmektedir. Tüm bu teorileri aşağıda manevi tazminat ile ilgili bölümde inceleyeceğiz. Burada kısaca özetlemek gerekirse, sübjektif teori taraftarları manevi tazminatın işlevinin, zarar görenin ruh halini düzeltmek, ona mutluluk vermek olduğunu da belirterek, bunu hissedemeyecek bir kişiye manevi tazminat talep hakkı vermenin, bizatihi manevi tazminatın acıyı telafi amacına aykırı olduğunu belirtirler(575). Objektif manevi zarar görüşüne göre ise, manevi zarar kişivarlığı değerinde objektif bir eksilmedir(576).

G. MEVCUT ZARAR-MÜSTAKBEL ZARAR-MUHTEMEL ZARAR
§5. NEDENSELLİK BAĞI