Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. OR 2020

1.36

İsviçre Borçlar Hukuku’na ilişkin bir diğer önemli reform çalışması da “İsviçre Borçlar Kanunu 2020-Yeni Bir Genel Bölüme İlişkin Tasarı” (Schweizer Obligationenrecht 2020 - Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil) [OR 2020] isimli çalışmadır. İsviçre Borçlar Kanunu’nu bütün olarak değiştirme teklifini içeren bu reform çalışmasında da haksız fiil sorumluluğuna ilişkin önemli değişiklik önerileri mevcuttur. OR 2020’nin haksız fiil sorumluluğuna ilişkin bölümü Widmer/Wessner Tasarısı’ndan önemli izler taşır. Bu reform çalışması Claire Huguenin ve Reto M. Hilty başkanlığında sürdürülmüştür. Tasarı önemli eleştiriler de almıştır(88). Bu tasarının öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanmıştır(89): Kusur sorumlu-Sayfa 27luğuna ilişkin genel hükmün genişletilmesi; zarar tanımının genişletilmesi; şirketlerin organizasyon sorumluluğuna ilişkin genel düzenlemelerin varlığı; tehlike sorumluluğuna dair genel bir hükmün getirilmesi.

II. WIDMER/WESSNER TASARISI
§4. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİN MEKAN BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞÜ